Meedoen

Copyright @ All Rights Reserved

HOME >> INFO

MEEDOEN

MEEDOEN?

 

Voor iedereen die wil wonen in het buitengebied van Winterswijk en mee wil doen in de pilot Nije Naobers hebben we onderstaande criteria opgesteld.

 

Interesse? Vul onderstaand contactformulier in.

CRITERIA OM MEE TE DOEN

 

  1. Aangezien we zo snel mogelijk met een boerderij aan de slag willen is volledige beschikbaarheid van de huurder (geen eigen woning die nog verkocht moet worden) noodzakelijk.

 

  1. Elke toekomstige bewoner moet bereid zijn om samen met de andere bewoners een visie te ontwikkelen op het gezamenlik wonen en eventueel werken in een boerderij. In deze visie wordt ook de mate van bereidheid tot zelfbeheer van het totale pand en gronden met elkaar besproken. Bij deze visie-ontwikkeling zorgen wij voor een externe procesbegeleider.

 

  1. De toekomstige huurder moet aantonen dat de huursom maandelijks op tijd betaald kan worden. Bij het Bureau KredietRegistratie kan in overleg informatie opgevraagd worden.

 

  1. Aangezien meerdere huishoudens bij elkaar komen te wonen wordt aan iedereen gevraagd om elkaar goed te informeren met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

  1. Elke toekomstige bewoner moet bereid zijn om de naoberschapsverklaring te tekenen. Deze verklaring maken de toekomstige bewoners zelf met elkaar en bespreken ze met de buurt. In deze verklaring worden de bestaande activiteiten en bedrijvigheid (lawaai en geur)

gerespecteerd.

 

  1. Om de pilot succesvol uit te kunnen voeren moeten de toekomstige bewoners voldoende aantoonbare competenties hebben, t.a.v:

- verantwoordelijkheidsgevoel

- doelgerichtheid

- bereidheid tot samenwerken

- ondernemerschap

- conflictvaardigheid

 

  1. Van elke toekomstige bewoner wordt een vaste inleg per m2 te huren oppervlakte gevraagd, waardoor elke huurder voor een deel eigenaar wordt.

- Voor 1-persoonshuishouden € 50,- per m2,

- Voor huishoudens met 2 of meer personen € 75,- per m2

Bij vertrek van een bewoner betaalt de nieuwe huurder de vaste inleg aan de vertrekkende bewoner.

Naast de vaste inleg wordt een waarborgsom van 1 maand huur betaald aan de Wooncoöperatie ter vergoeding van eventuele schade bij vertrek.

 

  1. De huurprijs wordt vastgesteld op basis van de exploitatieberekening (woning, tuin, parkeerplaats, berging, gemeenschappelijke ruimte). Het streven is om onder de liberalisatiegrens (€ 710,- per maand ) de woning te kunnen huren.

 

  1. Elke toekomstige bewoner moet voldoen aan de standaard huurvoorwaarden (geen onderverhuur, geen criminele activiteiten) .

 

  1. Vermogensopbouw enkel via certificaten (van inleg of via aankoop). Na terugbetaling van de certificaten met rente wordt vermogen

opgebouwd in de wooncoöperatie. Dit vermogen kan alleen besteed worden aan groot onderhoud en reserveringen. Een deel van het vermogen wordt besteed aan het door de belangenverenigingen op te richten Naoberfonds, een fonds voor leefbaarheidsprojecten in de buurtschap.

 

 

 
 
 

INTERESSE OF EEN VRAAG?

VUL HET CONTACTFORMULIER IN!

Meer informatie:

DKK Gelderland

info@dkkgelderland.nl

0314-631168