Over CPO-H

Copyright @ All Rights Reserved

HOME >> INFO

OVER CPO-H

OVER CPO-H

 

CPO-H staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Huur.

In het kort komt dit woonconcept op het volgende neer:

  • Een groep mensen koopt samen een boerderij en verbouwt deze tot meerdere woningen
  • De boerderij wordt ondergebracht in een coöperatie waarvan de bewoners mede certificaathouder zijn. Zij huren hun huis van de wooncoöperatie

 

Op basis van de buurtschappenvisie uit 2010 heeft de werkgroep Wonen een brochure ontwikkeld speciaal over wonen en werken in het buitengebied. Deze Winterswijkse aanpak gaf de ambitie weer om meer te doen met leegstand in het buitengebied.

 

Lees hier de brochure

OMSCHRIJVING CPO-H

 

 

Het doel van de pilot is het herbestemmen van een karakteristie boerderij met meerdere (betaalbare) wooneenheden. Het effect is het voorkomen van leegstand/verpaupering, behoud van ruimtelijke kwaliteit, draagvlak voor instandhouding van voorzieningen. Uiteindelijk draait het om leefbaarheid.

 

Het pilottraject wordt begeleid door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland. De gemeente Winterswijk is hierbij als klankbord betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt de pilot financieel (via de regeling Ideeëngenerator Krimp).

 

 

 

Meer informatie:

DKK Gelderland

info@dkkgelderland.nl

0314-631168